แสตนเลสแผ่น Stainless Steel Sheet

แสตนเลสแผ่น Stainless Steel Sheet

1. แสตนเลสแผ่น เกรด 304 Stainless Steel Sheet Grade 304
2. แสตนเลสแผ่น เกรด 316, 316L Stainless Steel Sheet Grade 316, 316L