เหล็กไวด์แฟลงค์ Wide Flange

Wide Flange เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม มีลักษณะ เช่นเดียวกับเหล็กไอบีม แต่บางกว่า Suitable for general structures and welded structures. The feature is the same as I-Beam but slightly less in thickness.