เหล็กแบน Flat Bar

Flat Barเหล็กเส้นแบน มีชั้นคุณภาพซึ่งระบุแรงดึงที่จุดยืดมีค่าไม่น้อยกว่า 235 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (24 กิโลกรัมแรงต่อตารางมิลลิเมตร) เป็นเหล็กกล้าละมุน (mild stee) ซึ่งผลิตโดยการรีดร้อน ความยาว 6 เมตร