เหล็กตัวซี Light Lip Channel

เหล็กรูปตัวซี Light Lip Channel จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น Cold Formed Structural Steel Sections ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร เหล็กตัวซี (C) สำหรับงานก่อสร้าง และมุงหลังคา แบบธรรมดาและแบบชุบสี