เหล็กเส้นกลม Round Bars

เหล็กเส้นกลม SR-24 เหล็กเส้นกลม เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น อาคารพาณิชย์ บ้าน และงานก่อนสร้างทั่วไป ชั้นธรรมดา และ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 20-2543 ชั้นคุณภาพ SR 24 Outside Diameter 6 มม. - 34 มม. ความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร